Horoz Bayram

HOROZ BAYRAM

SİNOPSİS: İnsanların, bazı durumlarda başladıkları işin ağırlığını önceden kestirmemelerinden, sonuçta bir hayli borca düşmelerinden, bu vaziyetten kurtulmak için kimilerinin karısını, çocuğunu ortada bırakıp kazanç sağlamak için gurbete gitmelerinden orada İstanbul kızlarına uyarak ailelerini unutmalarından, nihayet gurbetin acılarını anlayıp yurda dönmelerinden söz edilir.

Bayram, başladığı işin uğursuzluğuna göre bir hayli borca düşer. Herkese borcu vardır bu işin içinden çıkamaz, herkes borcunu ister. O, İstanbul’a gidip para kazanıp insanların borcunu ödeme niyetindedir ancak karısı Zernişan Hanım buna razı olmaz. Oranın bataklık olduğunu erkeklerin kadınlara takılarak ailesini terk ettiğini söyler.

Çaresiz kalan Bayram fırıldak işler düşünür. Halfeti’de animatör olarak çalışan sihirbaz dostu Recep’e müracaat eder. “Horoz Bayram” yazısını okumaya devam et